Uvjeti korištenja

Interaktivna usluga koju pruža CONFUTURA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu:eKlinika.hr) putem internetske stranice www.eKlinika.hr koja je u njenom vlasništvu sastoji se od upravljanja sadržajem, provođenja financijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji kao i pružanja usluga putem interneta.

Korištenjem internetske stranice www.eKlinika.hr smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim Uvjetima korištenja / Uvjetima prodaje / Izjavom o povjerljivosti podataka. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom.

Uvjeti korištenja odnose se na korištenje internetskih stranica www.eklinika.hr od strane korisnika. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima.

Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki / zaporki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža eKlinika.hr. Također, krajnji korisnik je upoznat i suglasan s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju iste, a s time i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan mogućnosti kontrole od strane eKlinika.hr, pa iz toga razloga eKlinika.hr ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane eKlinika.hr.

Korisnik je suglasan s time da pristup internet stranici www.eKlinika.hr ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran eKlinika.hr. Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge eKlinika.hr.

eKlinika.hr zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, eKlinika.hr može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

eKlinika.hr zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice i / ili Izjavu o povjerljivosti podataka.

Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.

U slučaju da dođe do promijene Uvjeta korištenja i / ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti naše internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama  www.eKlinika.hr. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu www.eKlinika.hr isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskih stranica www.eKlinika.hr, isto tako samostalno snosi i sve s tim povezane troškove. eKlinika.hr isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja internetskih stranica www.eKlinika.hr.

Korištenjem internetskih stranica www.eKlinika.hr od strane korisnika, smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetskih stranica www.eKlinika.hr mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. eklinika.hr zadržava diskrecijsko pravo da samo ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja eKlinika.hr objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetskih stranica www.eKlinika.hr da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija eKlinika.hr.

eKlinika.hr zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni da li je došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Svi materijali koji se nalaze na internetskim stranicama www.eKlinika.hr vlasništvo su eKlinika.hr te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i / ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. eKlinika.hr je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice www.eKlinika.hr neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja eKlinika.hr. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internetske stranice www.eKlinika.hr, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.

Korisnik može sa internetske stranice www.eKlinika.hr preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Korisnik se izričito obvezuje da neće na internetskim stranicama www.eKlinika.hr postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze. Do saznanja je li neki od materijala na internetskoj stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga eKlinika.hr nije u obvezi takve informacije iznositi ili objaviti.

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internetskih stranica www.eKlinika.hr, korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao eKlinika.hr pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica www.eKlinika.hr isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. eKlinika.hr, kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba ove internetske stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako eklinika.hr nije odgovorna za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan da eklinika.hr nije odgovorna za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

eKlinika.hr nije ni u kojem slučaju odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internetskih stranica www.eKlinika.hr djelomično ili u cijelosti.

eKlinika.hr nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na internetske stranice www.eKlinika.hr. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu s uvjetima korištenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

eKlinika.hr može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na internetskim stranicama www.eKlinika.hr, posebno interaktivnog djela, a s ciljem da osigura poštivanje kako ovih uvjeta korištenja tako i poštivanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Shodno tome eKlinika.hr zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uvjetima, kao i ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune korisnika.

Korisnik je suglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija pa stoga eklinika.hr može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Poštoeklinika.hr obavezno ne kontrolira ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internetskim stranicama www.eKlinika.hreKlinika.hr nije odgovoran kako za radnje koje korisnik poduzima u bilo u bilo kojem djelu internetskih stranica www.eKlinika.hr, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao postaviti na istima.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internetskim stranicama www.eKlinika.hr, smatra se da korisnik daje eklinika.hr pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Identifikacijske osobne informacije koristimo kako bi vam ponudili proizvode i usluge, unaprijedili rad ove internetske stranice, poboljšali naše oglašivačke i promocijske napore, poboljšali našu ponudu proizvoda i usluga, analizirali uporabu internetskih stranica www.eklinika.hr, te ispitali vaše iskustvo s trećim stranama. Osim toga, ako koristite našu internetsku stranicu za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, možemo spremiti vaše osobne informacije i osobne informacije bilo kojeg primatelja. Možemo koristiti kontaktne informacije te druge osobe kako bi mu/njoj omogućili da pregleda i prihvati vaš poklon ili omogućili tom primatelju pristupanje informacijama koje ste vi zahtijevali, a mi smo ih poslali. eKlinika može proslijediti partneru ime i prezime te adresu korisnika kako bi partner mogao identificirati korisnika kupljene usluge ili proizvoda. Također možemo koristiti Identifikacijske osobne informacije za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta s vama, poštivanje ugovora s vama, uključujući Uvjete korištenja naših internetskih stranica, poštivanje odgovarajućih zakona te suradnju sa službama za provođenje zakona. Kao uvjet kupnje naših proizvoda i usluga, mi tražimo vašu dozvolu da vam šaljemo Administrativne i Promocijske e-mail poruke. “Administrativne e-mail poruke” se odnose na korisničku aktivnost na Internetskoj stranici, i uključuju poruke u vezi s određenim korisničkim računima, zahtjeve ili upite te poruke u vezi s kupnjom proizvoda i usluga. Promocijske e-mail poruke oglašavaju naše proizvode i usluge, uključujući ekskluzivne prodajne i druge ponude, i/ili proizvode i usluge naših Oglašivača i Pridruženih tvrtki. Mi šaljemo Promocijske e-mail poruke korisnicima koji su se registrirali, obavili kupovinu na eKlinika.hr ili koji su odabrali opciju primanja Promocijskih e-mail poruka. Ukoliko ne želite od nas primati Promocijske e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja možete odabrati opciju otkazivanja primanja Promocijskih e-mail poruka slanjem e-mail poruke na info@eklinika.hr , ili označavanjem tipke “Odjavi se” na dnu bilo koje naše e-mail poruke. U slučaju kontaktiranja, molimo vas navedite vaše ime, adresu, e-mail adresu i koju vrstu Promocijskih e-mail poruka više ne želite primati

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom eKlinika.hr, njene podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internetskim stranicama www.eKlinika.hr od strane korisnika.
eKlinika.hr može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. eKlinika.hr ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na internetskim stranicama www.eKlinika.hr postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

eKlinika.hr nije odgovorna za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama www.eKlinika.hr.

eKlinika.hr se izričito ogađuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice www.eKlinika.hr. U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti eKlinika.hr.

Zabranjeno je korištenje internetske stranice www.eKlinika.hr osobama mlađim od 14. godina.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje internetske stranice www.eKlinika.hr nadležan je sud u Zagrebu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog računa ili kupovinom na internetskoj stranici www.eKlinika.hr smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.

Sign in

Još nemate račun?

Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše iskustvo na našoj web stranici. Pregledavanjem ove web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića.
Shop
0 items Cart
My account